Είσοδος
Ακαδημίας 84 Αθήνα Αττική
0 Προϊόντα
 x 
Το καλάθι σας
Κατάταξη:
Προϊόντα ανά σελίδα:
-25% 9781108733618-research-and-practice-in-assessing-academic-reading-the-case-of-ielts
Ποσότητα:
Ποσότητα:

05: Fertigkeit Horen

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:
Ποσότητα:
Ποσότητα:

09: Kontakte knupfen

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:

10: Probleme der Leistungsmessung

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:

11: Bilder in der Landeskunde

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
-20% 9783468496660-12-fertigkeit-schreiben
Ποσότητα:

12: Fertigkeit Schreiben

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
19,61 €
15,69 €
Ποσότητα:

13: Video im Deutschunterricht

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:

14: Computer im Deutschunterricht

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:
Ποσότητα:

17: Fertigkeit Lesen

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:

19: Fehler und Fehlerkorrektur

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:

20: Fertigkeit Sprechen

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:

21: Phonetik lehren und lernen

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:

22: Probleme der Wortschatzarbeit

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:

23: Lernerautonomie und Lernstrategien

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:

25: Deutsch im Primarbereich

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:

28: Spiele im Deutschunterricht

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:
-20% 9783468496431-31-didaktik-der-landeskunde
Ποσότητα:

31: Didaktik der Landeskunde

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
19,61 €
15,69 €
Ποσότητα:

32:Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:

3: Landeskunde und Literaturdidaktik

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €
Ποσότητα:

7: Testen und Prufen in der Grundstufe

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
4,00 €